Jahanje

Jahanje

Druženje s predivnim životinjama uz antistresan utjecaj.
adriana
adriana
Manje od minute
prije 6 god

Zašto?

  • druženje s predivnim životinjama
  • antistresan utjecaj
  • poboljšanje ravnoteže i držanja

 

Pod jahanjem u sportskom smislu obično podrazumijevamo konjički sport koji obuhvaća preponsko jahanje, daljinsko jahanje, dresurno jahanje, vožnju zaprega i dr. Jahanje može biti i rekreacija.

Sportsko jahanje razvilo se u Engleskoj u 18. stoljeću. Od 1912. konjička natjecanja uvrštena su u program Olimpijskih igara. Najpopularnija disciplina je preponsko jahanje kod kojeg jahač i konj nastoje skokom savladati postavljene prepreke. Daljinsko jahanje je prolaženje dugačke staze u prirodi u što kraćem vremenu. Dresurno jahanje je svojevrsna umjetnička disciplina u kojoj konj mora pokazati osnovne kretnje poput hoda, kasa i galopa, izvodeći kretnje opušteno i bez napora.

Jahanje se često koristi i kao rehabilitacija i terapija za osobe oboljele od raznih zdravstvenih tegoba te osobe s invaliditetom.


GDJE ISPROBATI
Hrvatski savez za terapijsko jahanje
ŠANDORA PETEFIJA 80C, Osijek
Jedriličarski klub “Crni konop”
Pantovčak 59, Zagreb
Klub za dresurno jahanje osoba s invaliditetom “Pegaz” Rijeka
Put pod Rebar 10, Rijeka
Konjički centar za terapijsko i rekreacijsko jahanje “Županjski kas” Županja
M.Pozajića 6, Županja
Osmijeh – udruga za terapijsko jahanje
Frana Galovića 140, Peteranec
Udruga za jahanje i terapiju pomoću domaćih životinja “Libero” Petrinja
Dragotinci 23, Petrinja
Udruga za rekreacijsko jahanje Fides
Kolodvorska 130, Donji Miholjac
Udruga za terapijsko i rekreacijsko jahanje “Grabarije – Knin”
Držislavova 1, Knin
Udruga za terapijsko i rekreacijsko jahanje “Humac” Vrisnik
Vrisnik 90, Vrisnik
Udruga za terapijsko i rekreacijsko jahanje “Kraljice”
Jakoliši 9, Danilo Kraljice
Udruga za terapijsko i sportsko jahanje “Phenix”
KOLODVORSKA 39, Normanci
Udruga za terapijsko jahanje Philipos – Pula
Argonautska 67, Pula
Udruga za terapijsko, rekreacijsko i sportsko jahanje „Mogu“
Šandora Petefija 80C, Osijek
Udruga za terapijsko, rekreativno i western jahanje Faronov Ranč
Petra Preradovića 20, Varaždin